HEM

Aktivitetshuset

i Floby

Årsmöte för Floby Marknadsförening


äger rum 24:e Februari kl. 20:00.

De som vill delta digitalt kommer att få möjlighet till det.

Skicka då ett email till Mats Kalén på

matskarlen56@gmail.com